Welzijn en dagbesteding

De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor welzijn in de zorg. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg gaf een paar jaar geleden al aan dat er een verschuiving zou moeten plaatsvinden, van aandacht voor zorg en ziekte naar gedrag en gezondheid. Daar hoort nadrukkelijk aandacht voor welzijn bij. Door meer nadruk te leggen op gedrag en gezondheid krijgt de cliënt meer regie en dat is belangrijk voor het welbevinden van mensen.

Welzijnsmedewerkers (o.a. gastvrouwen, activiteitenbegeleidsters) begeleiden en coachen zowel groepen als individuele cliënten bij activiteiten die zorgen voor een zinvolle en ontspannen dag. Als welzijnsmedewerker zoek je naar wat er bij de cliënt past en hoe hij de dag het liefst doorbrengt.

Samen met u, kan ik een training volledig op maat invulling gegeven. Wat heeft uw medewerker nodig om zijn/ haar functie goed uit te voeren?

 

 

 

 


.

login