Cultuursensitief Werken

Handvatten voor professionals in de zorg en het sociaal domein

Nederland wordt steeds diverser. Voor professionals in de zorg en het sociaal domein wordt cultuursensitief werken daarom steeds belangrijker. Want niet enkel hoe we leven (leefstijl) maar ook wie we zijn (identiteit) doet er toe voor onze gezondheid.  Maar hoe houd je rekening met culturele verschillen? En hoe zorg je dat je geen vooroordelen hebt?

Cultuursensitief werken begint bij zelfkennis over je eigen culturele achtergrond, je eigen waarden, normen en vooroordelen en hoe dit van invloed is op jouw handelen als (zorg)professional. Cultuur is niet alleen iets van de ander, maar ook van jou. Daarnaast heb je kennis, een open houding en vaardigheden nodig.

  • Kennis dat cultuur ertoe kán doen en dat deze invloed wisselend kan zijn in verschillende situaties.
  • Een open en nieuwsgierige houding ten opzichte van je eigen culturele achtergrond en die van de patiënt of cliënt.
  • Vaardigheden. Je kunt inschatten hoe en of cultuur van betekenis is voor je patiënt/cliënt en je hebt de vaardigheden een goed gesprek over cultuur aan te gaan
  • Zelfreflectie. Kijk in de spiegel en ga op zoek naar de invloed van cultuur op je eigen leven en jouw blik op de wereld. Besef dat jouw culturele normen niet voor iedereen gelden. Blijf voortdurend reflecteren op je eigen culturele blik en handelen.

 

login