Coaching


“Je haalt het beste uit anderen niet door hen het vuur na aan de schenen te leggen, maar door het vuur in hun binnenste aan te wakkeren”.
Coaching is een individueel traject waarbinnen de coachee unieke aandacht krijgt die nodig is om zich verder te ontwikkelen. Ik bied coachingstrajecten die kortdurend en resultaatgericht zijn, bedoeld om bewustwording van het eigen gedrag te vergroten en vaardigheden verder te ontwikkelen of bij te sturen. Deze sessies kunnen plaatsvinden op de werkplek zelf. Coaching heeft een directe en positieve impact op de invulling en voldoening in werk en levert een bijdrage aan de eigen vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling. Iedereen komt in aanmerking voor coaching. De enige vereiste is dat de coachee gemotiveerd is. Om het traject goed te starten is het van belang dat er een klik is tussen de coach en de coachee. Het eerste gesprek is daarom gratis.

Coaching is effectief gebleken bij:
• Verbeteren van de samenwerking met anderen (baas, collega's, familie en vrienden).
• Verbeteren van communicatie vaardigheden.
• Het maken van de juiste keuzes en het inzetten van de juiste acties om doelen te bereiken.
• Verkrijgen van meer zelfvertrouwen.
• Verhogen van tevredenheid in werk en privé.
• Verhogen van de eigen effectiviteit en bijdrage in een team en binnen de organisatie.
• Het nemen van een grotere eigen verantwoordelijkheid voor acties.


Een coaching- sessie is altijd 1 op 1 en duurt ongeveer 1,5 uur per sessie.
Coachings methodes worden ingezet al naar gelang het verloop van de sessie.
Een coachings- traject omvat meestal 4 tot 6 bijeenkomsten.
 

login