Training

Sinidito verzorgt kortlopende trainings- en coachingstrajecten met concrete doelen. Training en coaching vraagt
niet meer dan het verkrijgen van inzicht in gedrag en mentaliteit en het oefenen van vaardigheden die je ondersteunen je inzicht vorm te geven met praktische werkbare tools. Middels creatieve werkvormen, beeldmateriaal en praktische oefeningen zijn deze trainingen afwisselend en sluiten daarom aan bij de verschillende leerstijlen van deelnemers.

Elke vraag van de organisatie wordt op maat omgezet in een passend en afwisselend programma.
De opdrachtgever ontvangt na de laatste trainingsdag de evaluatie en beoordeling van de deelnemers en een evaluatiegesprek met de trainer. Sinidito is bevoegd te accrediteren bij V&VN.
Sinidito is een klein bureau. Dat betekent weinig overheadkosten. Sinidito beschikt over een vangnet van collega’s en collega-bureaus om de doorgang van trainingen en grotere opdrachten te kunnen waarborgen.
 

Neem contact op

login