Moeilijk hanteerbaar gedrag (signaalgedrag)

Doelgroep: medewerkers zorg en welzijn.

Signaalgedrag in de ouderenzorg:
Vrijwel alle mensen met dementie in verpleeghuizen vertonen gedrag dat we moelijk kunnen duiden of lastig vinden om mee om te gaan. De oorzaak van moeilijk hanteerbaar gedrag (signaalgedrag) kan bij de cliënt zelf liggen maar soms is het juist de omgeving die dit gedrag oproept of in stand houdt. Moeilijk hanteerbaar gedrag varieert van prikkelbaarheid tot agressie, apathie, dwalen, claimen etc. In deze training wordt gekeken naar de oorzaken van dergelijk gedrag, hoe ga je daar als medewerker mee om, wanneer en hoe geef je een grens aan en wat kun je doen om dergelijk gedrag te voorkomen?

login