Samenwerken met vrijwilligers

Vrijwilligers en zorgmedewerkers komen elkaar steeds vaker tegen op de werkvloer. Dat biedt kansen voor een succesvolle verbetering van de zorg, maar aan de andere kant kunnen er ook problemen ontstaan in de  omgang tussen vrijwilligers en zorgmedewerkers.

Voor een goede samenwerking zijn heldere afspraken, informatie-uitwisseling en waardering voor elkaars werk, essentieel. Het gaat om Waarderen, Informeren, Faciliteren en Afstemmen.
Waardering en respect bereiken tussen vrijwilligers en beroepskrachten.
Informeren van vrijwilligers over zaken die met cliënten te maken hebben, uitvoering van taken en organisatie.
Faciliteren van randvoorwaarden, relevante kennis en toerusting van vrijwilligers.
Afstemming tussen vrijwilligers en beroepskrachten over zaken die cliënten en werkzaamheden betreffen.

 

 

 


 

login