• Telefoon 06-23055977

Welzijn en dagbesteding

Welzijn is bij veel zorg-organisaties speerpunt in het beleidsplan, maar, net als in de zorg, is ook welzijn aan enorme veranderingen onderhevig. Organisaties zoeken naar een nieuwe invulling voor de rol van de activiteitenbegeleidster. Was de activiteitenbegeleidster voorheen vooral uitvoerend bezig, nu zie je dat van de activiteitenbegeleidster andere taakopvattingen en verantwoordelijkheden gevraagd worden. De functie van de activiteitenbegeleidster heeft nog nooit zoveel functiebenamingen en uiteenlopende taken gekend als op dit moment; (assistent)activiteitenbegeleidster, medewerker welzijn, gastvrouw woongroep, medewerker dagbesteding, dagbestedingscoach, netwerker welzijn etc.

Deze uiteenlopen benamingen doen recht aan de enorme diversiteit die gepaard gaat met het welzijnsdenken, maar levert ook onduidelijkheid en verwarring op over taken, verantwoordelijkheden en samenwerking. In deze training wordt uw medewerker voorbereid op haar nieuwe rol, afgestemd op de specifieke vraag in uw organisatie. Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kent uw organisatie toe aan deze functie en welke bijbehorende vaardigheden heeft de medewerker hierbij nodig?
Op welk vlak werkt de medewerker samen met andere disciplines, familie en vrijwilligers? Heeft deze medewerker welzijn een coördinerende- en organisatorische rol of juist een begeleidende- en coachende rol binnen de dagbesteding van uw cliënt? Heeft uw medewerker visie nodig of een praktische vertaalslag naar de dagelijkse activiteiten op de groep? Als organisatie kunt u deze medewerker ondersteuning bieden bij de invulling van deze rol.

 

 

 


.

login