Omgaan met diversiteit

Wat is diversiteit?
Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. De zichtbare dingen - zoals leeftijd en huidskleur - en de minder zichtbare dingen als culturele en sociale achtergrond. Als je goed om kunt gaan met diversiteit wil dat zeggen dat je om kunt gaan met heel verschillende mensen.  Open staan en kunnen omgaan met verschillen hoort bij professioneel gedrag en verantwoordelijkheid nemen in je werk. En bovendien: is anders ook slechter?
Je moet werken voor diverse cliënten, bij wie je je moet kunnen aansluiten.

Hoe kun je beter om leren gaan met diversiteit?
Iedereen heeft zijn eigen kijk op de wereld. Dat komt door je achtergrond, je ervaringen en wat je prettig vindt. Je hebt ook vooroordelen ontwikkeld. Dat zijn vaste opvattingen over bepaalde groepen.
Om beter om te gaan met diversiteit zul je je eigen vooroordelen moeten herkennen en kritisch bekijken.
Leren omgaan met diversiteit is voor een groot deel gewoon dóen. Kijk vooral naar de positieve kanten en mogelijkheden van verschillen tussen mensen.


Als je goed om wilt gaan met diversiteit:
• Vul je niet zelf in wat anderen bedoelen.
• Trek je geen voorbarige conclusies, maar leg je ze eerst voor aan een ander. Je vraagt dóór.
• Accepteer en waardeer je mensen met verschillende achtergronden.
Wat levert het je op?
• Een bredere kijk op de wereld: kennis over verschillende leefwerelden en culturen is natuurlijk onmisbaar als je met plezier en succes verder wil komen in onze samenleving en in je werk.
• Goede communicatieve vaardigheden: goed communiceren met mensen die anders zijn dan jij, levert je in het algemeen zeer goede communicatieve vaardigheden op. Je leert beter te luisteren, beter vragen te stellen en je ontwikkelt meer inlevingsvermogen en mensenkennis.
• Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: als dingen niet altijd op jouw manier hoeven en je je kunt aanpassen in verschillende sociale situaties, word je ook als mens flexibeler en kun je je makkelijker aanpassen aan bijna iedere situatie.
 


 

login