• Telefoon 06-23055977

Agressie en ander onbegrepen gedrag

Doelgroep: medewerkers zorg en welzijn.
2 dagdelen

In de sector ‘zorg en welzijn’ worden medewerkers geregeld met agressie en geweld geconfronteerd, variërend van schelden en beledigen tot (soms grof) lijfelijk geweld. Bijvoorbeeld omdat cliënten op deze wijze (snel) hun behandeling willen afdwingen, of omdat er drank of drugs in het spel zijn. Deels komt de agressie ook voort uit frustratie en angst van de cliënt en zijn omgeving, of vloeit voort uit het ziektebeeld of de beperkingen van de cliënt. In de sector zorg en welzijn staat de cliënt in het primaire proces centraal. Hierdoor kan er een dilemma ontstaan tussen de belangen van de cliënt en die van de zorg- of welzijnmedewerker.

Agressie in de ouderenzorg:
Vrijwel alle mensen met dementie in verpleeghuizen vertonen gedrag dat we moelijk kunnen duiden of lastig vinden om mee om te gaan. De oorzaak van probleemgedrag kan bij de cliënt zelf liggen maar soms is het juist de omgeving die dit gedrag oproept of in stand houdt. Probleemgedrag varieert van prikkelbaarheid tot agressie, apathie, dwalen, claimen etc. In deze training wordt gekeken naar de oorzaken van dergelijk gedrag, hoe ga je daar als zorgverlener mee om en wat kun je doen om dergelijk gedrag te voorkomen.

login