Interim Ouderenzorg

De ouderenzorg maakt al decennia grote ontwikkelingen door. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop medewerkers in hun werk staan. Dit doet veelal een beroep op goede samenwerking, vraagt meer (zelf) verantwoordelijkheid en initiatief van medewerkers en vraagt een andere (werk) houding en vaardigheden.
Veel zorginstellingen zijn op zoek naar de juiste balans tussen welzijn en zorg. Het besef dat welzijn meer omvat dan dagbesteding en dat alle medewerkers met het welzijn van de cliënt te maken hebben, wordt steeds sterker. Niet langer is dit uitsluitend het aandachtsgebied van welzijnsbegeleiders (huiskamerassistentes, activiteitenbegeleidsters, dagbestedingscoaches etc). Met name verzorgende medewerkers krijgen steeds meer taken op dit vlak. Voortaan zijn de welzijnsmedewerkers en verzorgenden samen verantwoordelijk voor het welzijn en de dagbesteding van cliënten. Maar er verandert tegelijkertijd ook veel voor de welzijnsmedewerkers. Van hen wordt nu verwacht dat zij anderen gaan coachen. Verzorgenden, vrijwilligers en familie kunnen immers ook een belangrijke rol spelen in de uitvoering van activiteiten. Dat gaat niet zomaar. Zij hebben daarbij begeleiding nodig en deze nieuwe rol vraagt van de welzijnsmedewerker een coachende houding en organisatorische vaardigheden. De “spin” in het web zijn in de organisatie van een zinvolle dagbesteding voor cliënten, samen met andere disciplines, vrijwilligers en mantelzorgers.

Projecten waarbij u Sinidito kunt inzetten zijn o.a:

Welzijnsmedewerkers begeleiden om van aanbodgericht- tot vraaggericht denken en werken te komen.
Welzijnsmedewerkers trainen op een coachende houding en het ontwikkelen van organisatorische vaardigheden.
Inventarisatie van de(individuele) wensen van de cliënt en de welzijnsmedewerkers ondersteunen in het opzetten van een volwaardig activiteitenprogramma.
De samenwerking bevorderen tussen welzijnsmedewerkers, de zorg(EVV-ers) en andere disciplines.
Het vergroten van de wijkfunctie. Het profileren van de activiteiten buiten de muren van de zorgorganisatie.
Ondersteuning bij werving en begeleiding van vrijwilligers en mantelzorgers.

Aanbeveling Innoforte door mevrouw L. van Middelaar

"Jeanet heeft binnen Innoforte een prima klus gedaan. Zij weet met haar humor, betrokkenheid en positivisme mensen in beweging te krijgen. De bijeenkomst over pesten is zeker een aanrader."
Belangrijkste kwaliteiten: Aangenaam, Waar voor uw geld, Creatief

 

login