• Telefoon 06-23055977

module 2

Kwaliteitsverbetering zorgleefplan.

Resultaat:
De deelnemer heeft bestaande zorgleefplannen stevig onder de loep genomen en bijgesteld op eigen leerwens en de wens vanuit de organisatie.

login