• Telefoon 06-23055977

module 1

Relatie ik en de ander

De rol van de mantelzorger.
Versterken samenwerking en relatie.
Waarden en normen.                                                                                                            

Resultaat
De deelnemer heeft inzicht in de rol van de mantelzorger.
De deelnemer weet de mantelzorger op een adequate manier bij de zorg en het dagelijks leven te betrekken.
De deelnemer is zich bewust welke bijdrage hij levert aan een ‘thuisgevoel’ bij mantelzorgers.
De deelnemer heeft in zicht in persoonlijke waarden en normen en is zich bewust van de invloed hiervan.

login