• Telefoon 06-23055977

module 2

De module ondersteunend communiceren omvat 2 dagdelen
Kennis van de benadering van mensen met dementie.
Totale communicatie (de onvoorwaardelijke intentie hebben om de ander te willen begrijpen en daarbij aan te sluiten).

Resultaat:

De deelnemer heeft inzicht in dementie. De deelnemer kan zich afstemmen op de mens met dementie.
De deelnemer weet welke benadering past binnen de verschillende fases van dementie.
De deelnemer heeft geoefend met verbale-,non-verbale en paraverbale benadering.
De deelnemer heeft kennis van ondersteunende hulpmiddelen bij de communicatie.

login