• Telefoon 06-23055977

module 4

De training kleinschalig wonen kan verder gecompleteerd worden met modules uit de training:

Moderne dementiezorg totaal.
Dagbesteding en welzijn.
Vraaggerichtheid.
Activiteiten voor mensen met dementie.
Begeleiden vrijwilligers en mantelzorgers.

login