• Telefoon 06-23055977

module 1

Doelgroep: medewerkers zorg en welzijn
2 dagdelen

De visie van de organisatie over kleinschalig wonen wordt in beeld gebracht en daarop aansluitend wordt de beroepshouding vorm gegeven.

Resultaat:
De deelnemer heeft een heldere visie op het begeleiden van cliënten in een kleinschalige woongroep.
De deelnemer is in staat deze visie op een herkenbare manier in handelen om te zetten.
De deelnemer is zich bewust van zijn eigen opvattingen en kan begrip opbrengen voor andere waarden en normen.
De deelnemer is zich bewust van en heeft geoefend met:
1 Aandacht in het hier en nu
2 Werken vanuit zelfkennis en reflecteren op eigen handelen
3 Oprechte aandacht en interesse voor de bewoner
4 Eigen regie voeren en overzicht behouden
5 De bewoner aanvoelen
6 Communicatie met de bewoner
7 Werken in dagelijkse gezamenlijkheid
8 Aansluiten en meebewegen
9 Woonklimaat creëren
10 Verantwoordelijkheid nemen en delen
11 Denken in oplossingen en mogelijkheden
 

login