• Telefoon 06-23055977

module 3

Nieuwe kansen

Werving.
Behoud het goede.
Nieuwe kansen.

Resultaat:                                                                                                                                                          

De deelnemers hebben zicht op effectieve werving van vrijwilligers en mantelzorgers.
De deelnemers hebben kennis over het behouden van vrijwilligers en mantelzorgers.
De deelnemers hebben visie over de huidige veranderingen in onze maatschappij en wat dat vraagt van onze begeleidingswijze.
De deelnemers hebben nieuwe kansen geïnventariseerd.
De deelnemers hebben aan de hand van een vrijwilligersscan inzicht in de verbeterkansen op waarderen, informeren, faciliteren en afstemmen.

login