• Telefoon 06-23055977

module 5

Durven en doen

Persoonlijke leerwensen.
Oefenen met trainingsacteur.

Resultaat:
De deelnemer heeft kunnen oefenen met lastige situaties.
De deelnemer heeft verworven vaardigheden kunnen oefenen.
De deelnemer heeft zich kunnen spiegelen.

login