• Telefoon 06-23055977

module 1

Wat is agressie? Moet je grenzen stellen of  juist meebewegen?

Resultaat:
De deelnemers hebben inzicht in de verschillende vormen van agressie.
De deelnemers kunnen hun gedrag afstemmen op de verschillende vormen van agressie.
De deelnemers kunnen middels hun benadering agressie reduceren.
De deelnemers kunnen hun grenzen bewaken.
De deelnemers hebben zicht op en kunnen omgaan met verschillende belangen.

login