Persoonsgerichte (dementie)zorg

Persoonsgerichte zorg is zorg die is afgestemd op iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. De zorgverlener benadert de persoon niet als patiënt of cliënt, maar als mens. Centraal staat de vraag: wat heeft de cliënt nodig om zich gezond en gelukkig te voelen?


Persoonsgerichte zorg is één van de pijlers van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.  In het kwaliteitskader wordt persoonsgerichte zorg omschreven aan de hand van 4 elementen:
1. Compassie: de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip.
2. Uniek zijn: de cliënt wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met een eigen identiteit die tot zijn recht komt.
3. Autonomie: voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase.
4. Zorgdoelen: iedere cliënt heeft vastgelegde afspraken over en inspraak bij de doelen ten aanzien van zorg, behandeling en ondersteuning.


Persoonsgerichte zorg zit vaak in kleine dingen. Als je in gesprek gaat met de cliënt en zijn naasten, komen er vaak verrassende kleine acties uit voort die echt het verschil kunnen maken.

De belevingsgerichte bewonersbespreking maakt deel uit van de persoonsgerichte zorg.


 


 

login