• Telefoon 06-23055977

Zorgleefplan

Op dit moment wordt in vrijwel alle organisaties voor de ouderenzorg en thuiszorg gewerkt met het zorgleefplan. Daar blijkt dat er niet één recept of voorschrift is hoe met een zorgleefplan te werken.
Het is de kunst om met collega's een werkwijze te ontwikkelen die passend is.

Een concrete korte training waarin medewerkers, aan de hand van een tevoren opgestelde casus, direct aan de slag kunnen met het zorgleefplan.
Ook geschikt voor disciplines die al werken met het zorgleefplan maar de kwaliteit ervan willen verbeteren.
Het zorgleefplan “dwingt” de medewerker de wens achter de vraag te achterhalen en vergroot de betrokkenheid van de medewerker met de cliënt. Vlot kunnen formuleren en onderbrengen van wensen, doelen en acties levert tijdwinst op, brengt eenheid in het zorgleefplan en schept helderheid tussen de verschillende disciplines. In het zorgleefplan staat de huidige en de gewenste situatie beschreven waarin het gaat over doelgerichtheid, volledigheid en samenhang. Om de kwaliteit van het zorgleefplan te verbeteren wordt aan de hand van eigen zorgleefplannen gewerkt aan vragen vanuit de deelnemers en de organisatie zelf. Mogelijke onderwerpen zijn o.a. methodiek, signalering, rapportage, samenwerking.

login