• Telefoon 06-23055977

module 4

Doelgroep: (netwerker) welzijn, 2 dagdelen

Profilering binnen en buiten de organisatie.
Samenwerken.
Presenteren.

Resultaat:
De deelnemer heeft kennis van het sociale netwerk van de organisatie.
De deelnemer heeft basiskennis over marketing.
De deelnemer kan de boodschap omzetten in een doelgerichte marketing actie.
De deelnemer heeft een plan van aanpak.
De deelnemer heeft een korte presentatie gegeven.

login