• Telefoon 06-23055977

module 3

Doelgroep: medewerkers welzijn op woongroepen.

Huiselijke sfeer.
Vraaggerichte houding.
Activiteiten organiseren en uitvoeren.

Resultaat:
De deelnemer is in staat de huiselijke sfeer te bevorderen.                                                                     
De deelnemer heeft een vraaggerichte houding ontwikkelt.
De deelnemer neemt activiteiten-ideeën mee terug en heeft zicht op de organisatie en uitvoering ervan.

login