• Telefoon 06-23055977

module 2

Doelgroep: activiteitenbegeleidsters die de dagbesteding rond de cliënt uitvoeren, 2 dagdelen.

Resultaat:
De deelnemer heeft coachende vaardigheden geoefend als vragen stellen, luisteren en samenvatten, feedback geven en ontvangen.
De deelnemer kent de eigen stijl van omgaan met conflicten en heeft praktische tips ontvangen om daar adequaat mee om te gaan.
De deelnemer kent de eigen stijl van onderhandelen en heeft een onderhandelingssituatie geoefend.

login