• Telefoon 06-23055977

Vraaggerichtheid

Binnen de (moderne) ouderenzorg ontkomen we niet meer aan een klantgerichte -, of zoals we dat in de ouderenzorg noemen, vraaggerichte houding. Deze korte training kan als aanvulling dienen op de module “ omgaan met het zorgleefplan”. Een vraaggerichte werkwijze stelt de ander centraal. Men gaat uit van de wens en behoefte van de ander en weet hier middels een gelijkwaardige communicatie vorm aan te geven. Vraaggericht werken bevordert de zelfstandigheid van de cliënt, vindt plaats via gelijkwaardige communicatie en vergroot de betrokkenheid bij de cliënt.

login