• Telefoon 06-23055977

module 2

Persoonlijke teamrol.
Lastig vergadergedrag.

Resultaat:
De deelnemer heeft inzicht in de eigen rol tijdens vergaderingen.
De deelnemer heeft inzicht in “lastig” gedrag tijdens vergaderingen.
De deelnemer is zich bewust van de eigen bijdrage aan een vergadering.

login