• Telefoon 06-23055977

module 1

Rolverdeling en besluiten

Rolverdeling voorzitter, deelnemer, notulist.
Goede agenda.
Tijdspad.
Besluitvorming.

Resultaat:
De deelnemer heeft kennis over de rol van de voorzitter, de deelnemer en de notulist.
De deelnemer kan een goede agenda opstellen.
De deelnemer heeft geleerd een vergadering op tijd te sturen.
De deelnemer heeft inzicht over de verschillende wijzen van besluitvorming.

login