• Telefoon 06-23055977

Vergaderen

Vergaderen is een vak apart.
Vergaderingen duren soms eindeloos, leveren te weinig concreet resultaat op, het zijn altijd dezelfde deelnemers die aan het woord zijn of agendapunten komen nooit aan bod. Bewust omgaan met vergaderen is nodig voor het uitwisselen van informatie en standpunten, het situeren van problemen en het nemen van besluiten. Het is een fundamenteel hulpmiddel voor het verwezenlijken van organisatiedoeleinden

Daarnaast kunnen in deze modules werkvormen worden ingezet als;

  • Kernkwadranten ( om je sterke kant als voorzitter te ontdekken en de bijbehorende valkuil)
  • Rollen van Belbin (om je eigen rol binnen het team te ontdekken om zo te kunnen kiezen voor effectiever gedrag)
  • De hoeden van de Bono (om je voorkeurshouding in een team te ontdekken als; negatief, creatief, beschouwend etc.)

 

 

 


 

login