• Telefoon 06-23055977

Teamcoach

Bij coachend leidinggeven staan het verbeteren van prestaties en de ontwikkeling van medewerkers voorop. De leidinggevende stelt vragen die de medewerker prikkelen en aanzetten tot nadenken. Hij moedigt de medewerker aan om uitdagingen aan te gaan en in actie te komen om de vooraf gestelde (organisatie) doelen te bereiken.

Een goede coachende leidinggevende:
is mens- en resultaatgericht.
maakt contact en stelt doelen.
leeft mee en confronteert.
kan stimuleren en activeren.
is lui…

In deze training worden verschillende tools ingezet, afgestemd op de wensen en doelen van de organisatie en deelnemers.

Werkvormen kunnen zijn:

  • Walt Disney model (dromer, realist, criticus).                                                                                                 
  • GROW coachingsmodel( 4 stappenplan binnen een coachingesprek).                                                              
  • Het (levende) kernkwadrant (kwaliteiten en valkuilen).                                                                    
  • De weg van de held( ontwikkelen van persoonlijke autoriteit).                                                            
  • De Roos van Leary (communicatiemodel over de werking van gedrag).                                                 
  • Enneagram (9 persoonlijkheidstypen).                                                                                                               
  • De teamrollen van Belbin.

Het aantal modules wordt afgestemd op de beoogde eindresultaten, werkvormen, aantal deelnemers en persoonlijke leerwensen. In elk geval heeft de deelnemer de eigen stijl van coachend leidinggeven ontdekt en/ of versterkt.
Heeft de deelnemer tips en tools gekregen n.a.v. de eigen leerwens.
Heeft de deelnemer zijn/ haar persoonlijke communicatieve coachende vaardigheden versterkt.

login