Teamcoach

Bij coachend leidinggeven staan het verbeteren van prestaties en de ontwikkeling van medewerkers voorop. De leidinggevende stelt vragen die de medewerker prikkelen en aanzetten tot nadenken. Hij moedigt de medewerker aan om uitdagingen aan te gaan en in actie te komen om de vooraf gestelde (organisatie) doelen te bereiken.

Een goede coachende leidinggevende:
- is mens- en resultaatgericht
- maakt contact en stelt doelen
- leeft mee en confronteert
- kan stimuleren en motiveren

De training wordt opgebouwd met inspirerende en dynamische werkvormen. Uitgaande van de individuele leerwensen worden reflectieve- en vaardigheidsoefeningen en een persoonlijkheidstest ingezet.

 

 

login