• Telefoon 06-23055977

module 1

De 4 niveaus en de 4 leidinggevende stijlen binnen het model situationeel leidinggeven.

Resultaat:
De deelnemers hebben kennis van de 4 stijlen van situationeel leidinggeven.
De deelnemers herkennen het niveau waarbinnen de medewerker functioneert.
De deelnemers hebben geoefend met voeren van de verschillende gesprekken die passen binnen situationeel leidinggeven.

login