• Telefoon 06-23055977

module 3

Geven en nemen

Praktijkervaringen behandelen.
Onderhandelen.                                                                                                         

Resultaat:
De deelnemer heeft oplossingen bedacht voor praktijksituaties.
De deelnemer beschikt over onderhandelingsvaardigheden.
De deelnemer heeft inzicht in de eigen onderhandelingsstijl.
De deelnemer heeft praktische tips ontvangen om daar adequaat mee om te gaan.

login