• Telefoon 06-23055977

Samenwerken met de mantelzorger

De moderne samenleving is aan het veranderen. De verzorgingsstaat groeit uit tot een managementstaat. Zowel thuis als in het verpleeg- verzorgingshuis spelen kinderen, partners of bekenden vaak een belangrijke rol in de zorg rond de cliënt. Goed samenspel tussen professionele hulpverleners en de mantelzorgers is daarom van belang. Mantelzorgers zijn in toenemende mate zelf verantwoordelijk voor de zorg rond het familielid. Het is dan de kunst voor hulpverleners om hun relatie met mantelzorgers in te kleuren als een samenspel in de zorg voor de cliënt. Dit vraagt inzicht in de verschillende rollen, wensen en problemen van mantelzorgers en respect voor de verschillen daarin. Door een goede inschatting te maken van mogelijkheden en behoeften van mantelzorgers kan dit samenspel vorm krijgen. Wat gebeurt er in de ontmoeting tussen cliënten, mantelzorgers en beroepskrachten? Wat speelt er zich af in zorgrelaties? Hoe verhouden we ons tot elkaar?

 

 

 


 

login