Samenwerken in de driehoek

De zorg verandert. Er is een maatschappelijke beweging gaande van “zorgen voor … naar zorgen met…
We (h)erkennen de cliënt meer in zijn eigen netwerk.  Een goede samenwerking en het belang van het gesprek tussen cliënt, mantelzorger en professionele zorg is van essentieel belang voor het welbevinden van de cliënt.
Hoe komt het dat de oudere en zijn/haar familie zich vaak niet gehoord en gezien voelen? Het doel van deze training is de relatie in de samenwerking binnen deze driehoek te verstevigen.
 

 

 

 


 

login