• Telefoon 06-23055977

module 1

Uiterlijk vertoon

Persoonlijke uitstraling, houding en kleding.
Non- verbale houding.

Resultaat:
De deelnemer heeft inzicht in de manier waarop hij wil overkomen.
De deelnemer heeft zijn persoonlijke presentatie versterkt en presenteert zich non-verbaal representatiever, hartelijker, krachtiger etc.
De deelnemer kent zijn persoonlijke presentatie- en kledingstijl, weet waar hij goed in is wat hij nog kan versterken.
De deelnemer is ruimte-, omgevings- en lichaamsbewust.

login