• Telefoon 06-23055977

module 7

Opstellen van individuele communicatieprofielen en het bijbehorende communicatieplan.
2 dagdelen  
      

Resultaat:
De deelnemer heeft een communicatieprofiel opgesteld waarin een persoonsbeeld, het communicatieschema, het ervaringenschema en het functieschema zijn opgenomen.
De deelnemer heeft communicatieplan waarin de vragen en mogelijke oplossingen van de persoon met dementie zijn opgesteld.
 

login