• Telefoon 06-23055977

module 5

Eten en drinken bij dementie
Naast dit dagdeel wordt ook module 3, de kookworkshop, uit de training kleinschalig wonen aanbevolen.

Het belang van eten en drinken.
Helpen als dementie eten en drinken lastig maakt.
Gezonde voeding.
Goede zorg bij eten en drinken.
De rol van de verzorgende.

Resultaat:
De deelnemer heeft basiskennis over gezonde voeding.
De deelnemer heeft een handvat hoe om te gaan met afweergedrag.
De deelnemer is in staat de ambiance te verbeteren.
De deelnemer heeft zicht op de eigen rol binnen deze zorgtaak.

login