• Telefoon 06-23055977

module 4

Agressie gedrag bij dementie

Kennis van hersenfuncties.
Omgevingsgerichte werkprocessen.
Fysieke omgeving.

Resultaat:
De deelnemer heeft inzicht in de hersenfuncties van mensen met dementie en weet welke benadering en omgeving hierbij passend is.
De deelnemers benaderen hun werkprocessen omgevingsgericht, geven de juiste prikkels op het juiste moment.
De deelnemers kunnen een herkenbare omgeving creëren.
De deelnemer stemt zijn benadering af op de dementerende.

login