• Telefoon 06-23055977

module 1

Basiskennis over dementie

Resultaat:

De deelnemer kent de meest voorkomende vormen van dementie.
De deelnemer (her)kent de verschillende fases binnen dementie.
De deelnemer heeft kennis van de hersenen bij dementie.
De deelnemer heeft kennis gemaakt met belevingsgerichte- en omgevingsgerichte benadering bij dementie.

login