• Telefoon 06-23055977

Moderne dementiezorg totaal

Voor de zorgverlener biedt deze training handvatten om werkelijk iets te kunnen betekenen voor de bewoner met dementie. Een training waarin kennis over dementie, het oefenen van belevingsgerichte- en ondersteunende communicatieve vaardigheden en persoonlijk ervaren elkaar afwisselen. Belevingsgericht werken met mensen met dementie betekent begripvolle ondersteuning bieden en een vertrouwensrelatie aangaan. De bewoner bepaalt, de medewerker beweegt mee, leeft zich in en steunt de bewoner in zijn behoefte. De medewerker stemt zich bewust af op de mens met dementie. Onthaasten en niet dwingen, maar “verleiden”.

“De wondere wereld van de dementie” door Anneke van der Plaats is uitgangspunt voor de module omgevingszorg. In deze training krijgen medewerkers inzicht in de hersenfuncties van mensen met dementie. Welke invloed deze hersenfuncties hebben op prikkelverwerking en wat mensen met dementie nodig hebben van hun omgeving om zich veilig, gesteund, rustig of juist gestimuleerd te voelen. Door de begeleiding aan te laten sluiten op de beleving van deze bewoner kunnen onrust en agressie voorkomen worden.

Angst is de meest gevoelde emotie van mensen met dementie. Zij worden speelbal van hun emoties.
Belevingsgericht- en omgevingsgericht werken zijn gunstig voor het brein van een mens met dementie.
 


 

login