• Telefoon 06-23055977

module 3

Aan de slag

Oefenen met trainingsacteur met casussen uit de praktijk.

Resultaat:
De deelnemer heeft ervaren waar hij/ zij goed in is en waar winst te behalen valt.

login