• Telefoon 06-23055977

module 2

Conflicten

Thomass Killmann.
Kernkwadranten.

Resultaat:
De deelnemer heeft inzicht in eigen stijl van omgaan met conflicten
De deelnemer heeft praktische tips ontvangen om daar adequaat mee om te gaan.
De deelnemer heeft inzicht in eigen kwaliteiten en valkuilen.
De deelnemer heeft geoefend met het geven en ontvangen van
feedback in conflictsituaties en op persoonlijke valkuilen.

login