• Telefoon 06-23055977

Feedback

Feedback is noodzakelijk om je in in sociale situaties te kunnen bewegen en handhaven. Iemand die geen idee heeft welk effect zijn/haar gedrag op de omgeving heeft of kan hebben, is niet in staat effectief met andere mensen om te gaan. Het is een spiegel, waarmee iemand zijn/haar gedrag ziet door de ogen van een ander. Het vergroot de zelfkennis, zodat nieuw gedrag zorgvuldiger afgestemd kan worden op de intenties die eraan ten grondslag liggen. Veel misverstanden tussen mensen ontstaan omdat er vaak géén feedback gegeven wordt. Feedback is dan ook een nuttig instrument om communicatie effectiever te maken en conflicten te voorkomen.
 

login