• Telefoon 06-23055977

module 1

De keerzijde
Tegenstrijdige belangen.
Dilemma’s.
Conflicten.
Waarden en normen.

Resultaat:
De deelnemers hebben meer begrip voor de beleving van mantelzorgers en vrijwilligers.
De deelnemers zijn in staat om te gaan met dilemma’s en tegenstrijdige belangen.
De deelnemers hebben zicht op eigen stijl van omgaan met conflicten en praktische tips ontvangen om daar adequaat mee om te gaan.
De deelnemers hebben kennen hun eigen waarden en normen en erkennen dat belevingen en opvattingen verschillend kunnen zijn.

login