• Telefoon 06-23055977

module 4

De ander

Afstemmen op de ander, gevoelsreflecties.
Initiatief nemen.
Gesprekken voeren.
Complimenten geven en verzoeken doen.
Vragen stellen en luisteren.

Resultaat:
De deelnemer heeft assertieve communicatieve vaardigheden ontwikkelt.
De deelnemer herkent gevoelens bij de ander en kan hier adequaat op reageren.
De deelnemer heeft een lastig gesprek geoefend.

login