• Telefoon 06-23055977

module 2

Ik

Positiever zelfbeeld.
Belemmerende overtuigingen en irrationele gedachten.
Driehoek: denken, gedrag, gevoel.
Geleide fantasie.
Ademhalen.

Resultaat:
De deelnemer heeft zicht op concrete acties om tot een positiever zelfbeeld te komen.
De deelnemer beschikt over vaardigheden om belemmerende gedachten en overtuigingen om te buigen.
De deelnemer heeft geoefend met rustig ademhalen.

login