• Telefoon 06-23055977

module 2

Gedragsproblemen zoals claimend gedrag, apathie en zwerfgedrag

Resultaat:
De deelnemers hebben kennis van probleemgedrag.
De deelnemers kunnen hun gedrag afstemmen op de verschillende vormen van probleemgedrag.
De deelnemers kunnen hier werkprocessen afstemmen op verschillende gedragingen .
De deelnemers stemmen de omgeving af op de cliënt, zodat probleemgedrag gereduceerd of voorkomen wordt.

login